INVESTOR RELATIONS

Outstanding Bond listed on EURONEXT NORDIC ALTERNATIVE BOND MARKET : 

N0r5ke Viking I AS 21/24 FRN FLOOR C

N0R5KE VIKING I AS Q3 2022 FINANCIAL REPORT

N0R5KE VIKING I AS
Q2 2022 FINANCIAL REPORT

N0R5KE VIKING I AS Q1 2022 FINANCIAL REPORT

N0r5ke Viking I AS 21/24 FRN FLOOR C Listed on EURONEXT NORDIC ALTERNATIVE BOND MARKET (Oslo)

N0r5ke Viking I AS Annual Report 2021

N0r5ke Viking I AS Q4 2021.pdf